Paczki przesyłamy tylko Pocztą Polską wg aktualnie obowiązującego cennika.

Paczka pocztowa ekonomiczna gabaryt A
waga do 1 kg - 13,00 zł
waga ponad 1 kg do 2 kg - 15,00 zł
waga ponad 2 kg do 5 kg - 18,00 zł
waga ponad 5 kg do 10 kg - 24,00 zł

Paczka pocztowa ekonomiczna gabaryt B
waga do 1 kg - 15,00 zł
waga ponad 1 kg do 2 kg - 16,00 zł
waga ponad 2 kg do 5 kg - 19,00 zł
waga ponad 5 kg do 10 kg - 25,00 złGABARYT A
to przesyłki o wymiarach:
MINIMUM
wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm.
MAKSIMUM
żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 325 mm, szerokość 230 mm.

GABARYT B
to przesyłki o wymiarach:
MINIMUM
jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm lub długość 325 mm lub szerokość 230 mm.
MAKSIMUM
suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm.